ABKLATSCH
Ausstellende Künstler: Agnes Lammert, Jirka Pfahl, Maria Schumacher, Franziska Guettler, Ronny Szillo, Johannes Ehrlicher
Galerie Ritter / Zamet
Kirowwerke
Spinnereistraße 13
04129 Leipzig

23.2.–6.4.2019